EnglishGiám định
Phân tích & thử nghiệm
Bảo quản hàng hóa
Chứng nhận sản phẩm
Tư vấn
Thương mại

 
 
Chứng nhận sản phẩm


+ Chứng nhận chất lượng các loại phân bón

+ Chứng nhận chất lượng thuốc Bảo vệ thực vật, thuốc thú y

+ Chứng nhận VietGap cho rau, quả và chè an toàn

+ Chứng nhận chất lượng thép và vật liệu kim loại

+ Chứng nhận phế liệu đủ điều kiện nhập khẩu

+ Chứng nhận chất lượng gạo xuất khẩu đi Liên bang Nga

+ Chứng nhận các sản phẩm khác


  Trang chủ     Dịch vụ     Hỗ trợ     Tin tức     Về chúng tôi     Liên hệ     Đăng nhập  

Về đầu trang