EnglishGiám định
Phân tích & thử nghiệm
Bảo quản hàng hóa
Chứng nhận sản phẩm
Tư vấn
Thương mại

 
 
Giám định


Giám định hàng hóa

Giám định chất lượng, tình trạng, tiêu chuẩn vệ sinh.
Giám định số lượng, khối lượng, trọng lượng.
Lấy mẫu, kiểm nghiệm mẫu.
Giám sát xếp, dỡ hàng hóa.
Giám định tổn thất, độ an toàn, xuất xứ.
Kiểm đếm
Chứng nhận thực phẩm Halal 

 

 

 

 

 
Giám định công nghiệp

Giám định chất lượng máy móc thiết bị, dây chuyền  thiết bị công nghệ
Giám định chất lượng xe, máy công trình
Giám định nguyên vật liệu và sản phẩm công nghiệp.
Kiểm tra không phá hủy (NDT), kiểm tra kết cấu hàn

 

 

 

 

 

 

 

Giám sát quá trình sản xuất, lắp ráp

Phân tích chỉ  tiêu hoá lý nguyên liệu;
Kiểm tra quy trình công nghệ;
Giám sát sản xuất;
Giám định chất lượng vận hành;
Kiểm tra chất lượng sản phẩm.

 

 

 

 

 

 

 

Giám định xây dựng

Giám sát thi công xây dựng;
Kiểm định chất lượng công trình xây dựng;
Phân tích, kiểm tra vật tư, kết cấu, thiết bị công trình.

Giám sát thi công hố móng nhà máy sữa Cần Thơ

 

Giám định Trung tâm Hội nghị Quốc gia

 

 

 

 

 

 

 

 

Giám định hàng hải

Giám định tình trạng, khả năng đi biển của tàu
Giám định tổn thất
Giám định trước và sau khi thuê tàu.
Giám định khối lượng, trọng lượng hàng hoá tại tàu và bồn chứa
Giám định tình trạng container
Giám định vệ sinh hầm hàng, kiểm tra kín nước và niêm phong hầm hàng.
Giám sát chất xếp, chằng buộc và dỡ hàng  Trang chủ     Dịch vụ     Hỗ trợ     Tin tức     Về chúng tôi     Liên hệ     Đăng nhập  

Về đầu trang