EnglishGiám định
Phân tích & thử nghiệm
Bảo quản hàng hóa
Chứng nhận sản phẩm
Tư vấn
Thương mại

 
 
Tư vấn


Tư vấn chất lượng, tiêu chuẩn, thị trường, giá.

Tư vấn bảo quản hàng hoá

Thẩm định, đánh giá dự án đầu tư

Thẩm định giá công trình, doanh nghiệp, bất động sản, động sản.
Lập dự toán lắp đặt, tháo dỡ, di dời.
 
Dịch vụ khai thuê hải quan.

Thẩm định giá Vincom
Giám định nhà máy nhiệt điện Uông Bí


  Trang chủ     Dịch vụ     Hỗ trợ     Tin tức     Về chúng tôi     Liên hệ     Đăng nhập  

Về đầu trang