EnglishBiểu mẫu yêu cầu dịch vụ
Văn bản pháp luật
Gởi đề nghị hỗ trợ

 
 
Văn bản pháp luật

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam - đợt 1

Quyết định số 24/2005/QD-BTC ngày 18/4/2005 của Bộ tài chính ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 1)

thamdinhgia01.pdf

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam - đợt 2

Quyết định số 77/2005/QD-BTC ngày 1/11/2005 của Bộ Tài chính ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 2)

thamdinhgia02.pdf

Danh mục phương tiện đo phải kiểm định

Quyết định SỐ 65/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 19/8/2002 về việc ban hành danh mục phương tiện đo phải kiểm định và việc đăng ký kiểm định

danhmucphuongtiendokiemdinh.pdf

Luật Thương mại - Mục 6-Giám định Thương mại

Trích Luật Thương Mại 2005 số 36/2005/QH11 14/06/05 Mục 6: Giám định Thương mại

Luat Thuongmai-Muc6_Dichvugiamdinh.doc

Nghị định về Luật Thuơng Mại kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

Nghị định 20/2006/NĐ-CP 20/02/06 quy định chi tiết luật thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

Nghidinh20_2006_ND-CP20_02_06.doc

Quyết định về việc ban hành danh mục sản phẩm,hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng

Quyết định của thủ tướng chính phủ số 50/2006/QĐ - TTG Ngày 07/03/2006 về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm về chất lượng

11241395_Quyetdinh50_2006_QD-TTG07_3_06.doc


 

  Trang chủ     Dịch vụ     Hỗ trợ     Tin tức     Về chúng tôi     Liên hệ     Đăng nhập  

Về đầu trang