EnglishBản tin FCC
Tin kinh tế
Thông tin cho cổ đông
Tuyển dụng
Hoạt động chứng nhận
Công trình tiêu biểu

 
 
Bản tin FCC

Phòng thử nghiệm FCC - VILAS 528 mở rộng phạm vi áp dụng ISO/IEC 17025

FCC phân tích bột đá đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025

FCC được chỉ định giám định chất lượng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo TT23/2015/TT-BKHCN

FCC được chỉ định giám định chất lượng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo TT23/2015/TT-BKHCN

FCC tiếp tục được chỉ định thực hiện giám định phế liệu nhập khẩu

FCC tiếp tục được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định thực hiện giám định phế liệu nhập khẩu

FCC được chỉ định chứng nhận phân bón vô cơ

FCC được chỉ định chứng nhận phân bón vô cơ

FCC được chỉ định giám định chất lượng thép

FCC được chỉ định giám định chất lượng thép

FCC được chỉ định thực hiện thử nghiệm thép

FCC được chỉ định thực hiện thử nghiệm thép

FCC được chỉ định thực hiện giám định phế liệu nhập khẩu

FCC được chỉ định thực hiện giám định phế liệu nhập khẩu

FCC được chỉ định chứng nhận phân bón

FCC được chỉ định chứng nhận phân bón

FCC được chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm tra chất lượng vật liệu kim loại cho Cục Đăng kiểm Việt Nam

Cục Đăng kiểm chứng nhận FCC đủ điều kiện kiểm tra chất lượng vật liệu kim loại cho Cục Đăng kiểm Việt Nam.

FCC được chỉ định thực hiện kiểm tra nhà nước về thép xây dựng nhập khẩu

Tổng cục Đo lường chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ, chỉ định Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC thực hiện việc thử nghiệm, giám định đối với thép xây dựng nhập khẩu ....

Ai được kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa phân bón?

Theo qui định tại Quyết định 50/2006/QĐ-TTg ngày 07.3.2006 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng, thì Tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá phân bón là: Viện Thổ nhưỡng Nông hoá, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, các Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL 1,2,3 (Tổng cục TCĐLCL), Công ty Giám định và khử trùng FCC và các tổ chức kỹ thuật khác được tiếp tục chỉ định theo qui định của pháp luật.

 

  Trang chủ     Dịch vụ     Hỗ trợ     Tin tức     Về chúng tôi     Liên hệ     Đăng nhập  

Về đầu trang