EnglishBản tin FCC
Tin kinh tế
Thông tin cho cổ đông
Tuyển dụng
Hoạt động chứng nhận
Công trình tiêu biểu

 
 
Cơ cấu tính phí chứng nhận


Cơ cấu tính Phí chứng nhận cho phương thức 3, 5

Phí đánh giá chứng nhận bao gồm: Phí đánh giá và phí chứng chỉ

-         Phí đánh giá: 3.500.000 đồng/ngày công

-         Phí chứng chỉ: 150.000 đồng/chứng chỉ

-         Phí đánh giá được tính trên cơ sở ngày công. Một cuộc đánh giá thông thường như sau

·        Đánh giá tài liệu: 2 ngày công

·        Đánh giá tại văn phòng: 2 ngày * 2 chuyên gia = 4 ngày công

·        Đánh giá chứng kiến: 2 ngày * 2 chuyên gia = 4 ngày công

Ngày công được tính chỉ là giả định, nếu thời gian cho đánh giá chứng kiến thay đổi thì tổng số ngày công cũng thay đổi theo.

-         Phí ăn ở, đi lại, phí phân tích: Tính theo thực tế

-         Phí trên chưa bao gồm VAT 10%.

Đăng ký chứng nhận ở đâyCác bài khác

Tô chức được chứng nhận VietGap

Tổ chức được chứng nhận về phân bón

Nguyên tắc và điều kiện chứng nhận

Sơ đồ quy trình chứng nhận

Logo và dấu chứng nhận

Quy trình khiếu nại của khách hàng và Biểu mẫu

Danh sách các Tổ chức được chứng nhậnVietGAP

Danh sách các Tổ chức được FCC chứng nhận Phân bón


  Trang chủ     Dịch vụ     Hỗ trợ     Tin tức     Về chúng tôi     Liên hệ     Đăng nhập  

Về đầu trang