EnglishBản tin FCC
Tin kinh tế
Thông tin cho cổ đông
Tuyển dụng
Hoạt động chứng nhận
Công trình tiêu biểu

 
 
Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016


CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC


010/2015/TB-FCC                               Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01/04/2016


THÔNG BÁO

Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC thông báo đến quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:


Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC


Tên giao dịch: FCC


Trụ sở chính: 45 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh


Ngày đăng ký cuối cùng:  05/04/2016


Điện thoại: 08.38223183


Fax: 08.38290202 - 39103070


Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC


Mệnh giá: 10.000 đồng


Lý do và mục đích sử dụng: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016


Thời gian đại hội: 23/04/2016


Địa điểm họp: Văn phòng công ty - 45 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh


(Thư mời tham dự Đại hội cổ đông sẽ được gửi tới các cổ đông sớm nhất)


                                                           TM. Hội đồng Quản trị

                                                                                        Chủ tịch Trần Phương (Đã ký)

Các bài khác

Thông báo chia cổ tức phần còn lại năm 2007

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2008

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2009

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Thông báo chi trả cổ tức đợt 1/2009

Thông báo chi trả cổ tức đợt 2/2009

Thông báo chia cổ tức đợt cuối năm 2008

Tạm ứng cổ tức 2006-2007

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2011

Thông báo chi cổ tức đợt 1 năm 2010

Thông báo cấp lại 03 Sổ cổ đông bị mất

Thông báo chia cổ tức đợt 2/2010

Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2011

Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2011

Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2012

Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2012

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2013

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2013

Thông báo mất sổ cổ đông

Thông báo chia cổ tức đợt 3 năm 2013

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2016


  Trang chủ     Dịch vụ     Hỗ trợ     Tin tức     Về chúng tôi     Liên hệ     Đăng nhập  

Về đầu trang