EnglishBản tin FCC
Tin kinh tế
Thông tin cho cổ đông
Tuyển dụng
Hoạt động chứng nhận
Công trình tiêu biểu

 
 
Phòng thử nghiệm FCC - VILAS 528 mở rộng phạm vi áp dụng ISO/IEC 17025


Phòng thử nghiệm của FCC mở rộng phạm vi áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 đối với bột đá , Xem tại đây

Các bài khác

Ai được kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa phân bón?

FCC được chỉ định thực hiện kiểm tra nhà nước về thép xây dựng nhập khẩu

FCC được chỉ định giám định chất lượng thép

FCC được chỉ định thực hiện giám định phế liệu nhập khẩu

FCC được chỉ định thực hiện thử nghiệm thép

FCC được chỉ định chứng nhận phân bón

FCC được chỉ định chứng nhận phân bón vô cơ

FCC được chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm tra chất lượng vật liệu kim loại cho Cục Đăng kiểm Việt Nam

FCC tiếp tục được chỉ định thực hiện giám định phế liệu nhập khẩu

FCC được chỉ định giám định chất lượng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo TT23/2015/TT-BKHCN


  Trang chủ     Dịch vụ     Hỗ trợ     Tin tức     Về chúng tôi     Liên hệ     Đăng nhập  

Về đầu trang