EnglishGiới thiệu
Giấy chứng nhận năng lực thử nghiệm của Cục đăng kiểm
Chứng chỉ chứng nhận sản phẩm ISO/IEC 17065 - VICAS 043
Chứng nhận VietGAP
Chứng chỉ năng lực phòng Thử nghiệm ISO/IEC 17025 - VILAS 058
Chứng chỉ năng lực phòng Thử nghiệm Vật liệu kim loại ISO/IEC 17025 - VILAS 528
Chứng chỉ năng lực giám định ISO/IEC 17020 - VIAS 021
Chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 từ 2001

 
 
Chứng chỉ năng lực giám định ISO/IEC 17020 - VIAS 021


FCC là một trong những đơn vị đầu tiên được Văn phòng Công nhận chất lượng của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (BOA) công nhận là Tổ chức giám định có đủ năng lực giám định phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17020. FCC đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Tổng cục Hải quan xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hóa phục vụ quản lý Nhà nước. Xem chi tiết tại đây

   Trang chủ     Dịch vụ     Hỗ trợ     Tin tức     Về chúng tôi     Liên hệ     Đăng nhập  

Về đầu trang