EnglishGiới thiệu
Giấy chứng nhận năng lực thử nghiệm của Cục đăng kiểm
Chứng chỉ chứng nhận sản phẩm ISO/IEC 17065 - VICAS 043
Chứng nhận VietGAP
Chứng chỉ năng lực phòng Thử nghiệm ISO/IEC 17025 - VILAS 058
Chứng chỉ năng lực phòng Thử nghiệm Vật liệu kim loại ISO/IEC 17025 - VILAS 528
Chứng chỉ năng lực giám định ISO/IEC 17020 - VIAS 021
Chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 từ 2001

 
 
Chứng chỉ năng lực phòng Thử nghiệm ISO/IEC 17025 - VILAS 058


Các phòng phân tích thử nghiệm của FCC đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (thành viên của Tổ chức ILAC/APLAC MRA) đánh giá và công nhận phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 trong các lãnh vực Hóa học, Sinh học và Vật liệu xây dựng với Mã số VILAS 528. Download chứng chỉ tại đây


  Trang chủ     Dịch vụ     Hỗ trợ     Tin tức     Về chúng tôi     Liên hệ     Đăng nhập  

Về đầu trang