EnglishGiới thiệu
Giấy chứng nhận năng lực thử nghiệm của Cục đăng kiểm
Chứng chỉ chứng nhận sản phẩm ISO/IEC 17065 - VICAS 043
Chứng nhận VietGAP
Chứng chỉ năng lực phòng Thử nghiệm ISO/IEC 17025 - VILAS 058
Chứng chỉ năng lực phòng Thử nghiệm Vật liệu kim loại ISO/IEC 17025 - VILAS 528
Chứng chỉ năng lực giám định ISO/IEC 17020 - VIAS 021
Chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 từ 2001

 
 
Chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 từ 2001


FCC áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 từ năm 2001 và được công nhận bởi Tổ chức TUV Rheinland- Cộng hòa liên bang Đức. Xem chi tiết tại đây

 


  Trang chủ     Dịch vụ     Hỗ trợ     Tin tức     Về chúng tôi     Liên hệ     Đăng nhập  

Về đầu trang